kolmapäev19. juuni 2024

Elmari laul 2023

11. detsember 2023
Autor
Raadio Elmar

Käes on aasta lõpp ja aeg valida „Elmari laul 2023“. Hääletuse valikus on lood, mis püsinud käesoleval aastal saate „Eesti lugude edetabel“ esikolmikus 6 või rohkem nädalat. Oma lemmikule saate hääle anda kuni 26. detsembrini, kõigi hääletajate vahel läheb loosi Elmari auhindu.

Hääletus on lõppenud!

Aasta viimane kokkuvõtlik edetabelisaade on eetris 30. detsembril kell 15.00-17.00. Saade on kordusena eetris 1. jaanuaril kell 15.00-17.00.

Kui soovid osaleda auhindade loosis, siis registreeri siin oma e-mail. Hääletada ja registreerida saab kuni 26. detsembrini 2023.

KORRALDAJA

1.1. Mängu "Elmari laul 2023" (edaspidi: Mäng) korraldab Duo Media Networks OÜ registreeritud asukoht Harju maakond, Tallinn, Tartu mnt 80, 10112, registrikood 10184643, e-post elmar@elmar.ee, telefon 7 427 520 (edaspidi: Korraldaja).

MÄNG JA MÄNGUS OSALEMISE REEGLID

2.1. Hääletus toimub ajavahemikul 12.12 - 26.12.2023.

2.2. Mängu kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad kõik täiskasvanud raadio Elmar kuulajad, välja arvatud Duo Media Networks OÜ töötajad.

2.3. Mängus osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Mängu reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Mängus osaleda.

2.4. 13.-26. detsembrini toimub laulude poolt hääletamine ja kuulajad saavad valida ühe lemmiku.

2.5. Mängu saab registreeruda nädalas üks kord.

2.6. Kõikides raadio Elmar Mängudes kehtib kuupiirang st.ühe kuu jooksul võib võita ühe Mängu auhinna.

AUHIND JA AUHINNA JAGAMISE REEGLID

3.1. Mängu auhinna on välja pannud raadio Elmar.

3.2. Auhinnaks on erinevad meened raadio Elmar logodega.

3.3. Võitjaga võetakse personaalselt ühendust seitsme tööpäeva jooksul alates loosimise toimumise kuupäevast ja lepitakse kokku võidu kättesaamine.

3.4. Kui Mängus osaleja eirab Mängu tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu nädala jooksul auhinna võitjaga kontakti saada e-posti või telefoni teel, või kui võitja pole auhinda vastu võtnud hiljemalt nelja nädala jooksul alates võidu kuupäevast), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Mängus osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

4. MUUD TINGIMUSED

4.1 Osaleja kinnitab, et on teadlik et Raadiomängudes osaledes töötleb Korraldaja tema isikandmeid vastavalt MM Grupp OÜ ja Duo Media Networks OÜ isikuandme töötlemise üldpõhimõtetele (loe lähemalt siit ja siit). Kampaania raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks), Kampaania auhinna kohale toimetamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2 Isikuandmeid säilitatakse 3 kuud alates Kampaania võitja väljaselgitamisest.

4.3 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Kampaania veebiartikli vahendusel.

4.4 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.5 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega "Elmari laul 2023" hiljemalt nädal peale mängu toimumist, käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. Duo Media Networks OÜ lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.

11. detsember 2023
Author
Raadio Elmar